STO 2019 – Bělský les

     Letos podruhé proběhla sportovně turistická olympiáda podle nových pravidel. Byl vyhrášen prostor, vekterém se mají závodníci pohybovat, a v něm byly připravené průběžky i pevná stavoviště, na kterých plnily hlídky předepsané úkoly.

 

     V pátek se sešli rozhodčí, ujasnili si jak bude závod probíhat, a rozdělili si obsazení jednotlivých stanovišť. Skupina „vaření“ připravovala těsto na bramboráky, které budou letos součástí občerstvení pro závodníky.
 
     V sobotu jsme nejprve ráno připravili trasu a o půl jedenácté startovala první hlídka. Podle svých orientačních schopností se pak hlídky snašily najít všechna stanoviště a splnit je co nejlépe, aby nasbíraly co nejméně trestných minut.
 
     Jediným zádrhelem, který se objevil, byla slabší organizace fotografické dokumentace, takže nebylo zdokumentováno vyhlášení vítězů.
 
     I přes zmíněný nedostatek proběhl letošní ročník soutěže za pěkného počasí a všichni účastníci odcházeli spokojení s průběhem i oceněními.

trasa
záznam průběhu trasy letošního závodu

© 2015 AVZO Stará Bělá p.s.