Historie

Historie ZO SVAZARM ve Staré Bělé podle zakládajícího člena pana Lubomíra Blažka

Rok založení základní organizace Svazarmu se datuje rokem 1967. Byla to organizace nepolitická, která sdružovala mladé dívky a chlapce, kteří se ve svých odbornostech připravovali na službu v Československé lidové armádě. Svazarm zajišťoval a připravoval brance k výkonu vojenské služby, především řidičů, které armáda potřebovala, nejen pro obsluhu bojové techniky, ale i jiné specifické odbornosti jako letectví, potápěče, radisty a další. Tento stručný výčet působnosti činnosti organizace Svazarm uvádím proto, že dnešní mladá generace nemá žádné povědomí o této organizaci, která svou činnost ukončila v roce 1990. Základní organizace Svazarmu ve Staré Bělé byla takovou organizaci. Jak už jsem v úvodu vzpomínal, byl iniciátorem vzniku organizace pan Jan Klega, rodák z Nové Bělé, důstojník ČSLA, ženatý ve Staré Bělé. Spolu s dalšími občany Staré Bělé npr. SNB Miroslavem Válkem, hajným Břetislavem Adamusem, technikem n. p. Benzina Antonínem Pasekou, učitelem ZDŠ Cyrilem Damborským a farářem československé církve husitské Milanem Gebčinským, vytvořili základ organizace Svazarmu, který se pak postupně rozrůstal o další členy. V době zakládání organizace jsme byli součásti okresu Frýdek – Místek. Prvním předsedou nově vzniklé organizace byl zvolen pan Jan Klega, jehož cílem bylo vybudovat zázemí pro novou organizaci. Kolem roku 1970 nám byl přidělen pozemek a v roce 1971 jsme v akci „Z“, za velkého zájmu mládeže a dospělých započali se stavbou. Plány nám kreslil náš člen ing. Evžen Ševčík. Postupně, jak se naše členská základna rozrůstala, pracovalo v naší organizaci pět odborností a to: AMK – vedoucí Jiří Bureš, střelci - Karel Ševčík, turistika – Josef Raštica ,letecké modelářství – Vladimír Blažek. V rámci AMK jsme postupně vybudovali svépomocnou dílnu, Pan Teodor Ševčík, učitel autoškoly pořádal kurzy malých motocyklů, zdravotní přednášky potřebné k získání řidičského oprávněni, přednášela Mudr Jiřina Velká. Naše organizace měla velmi dobrou spolupráci s místní ZDŠ, jmenovitě paní učitelkou Zdenkou Grygarovou a pionýrskou skupinou Bělanka, kterou vedla Zlatka Spišáková.

 

Historie ZO AVZO TSČ ČR podle člena výboru pana Jaromíra Remži

Po roce 1990 a ukončení činnosti Svazarmu, byl pro další působení našich členů dobou temna. Vzájemné osočování, hašteření členů a nakonec i devastace klubovny odvedly většinu našich mladých k nově vznikajícím organizacím a spolkům. V této nelehké době, kdy byl po dlouhé nemoci a smrti prvního předsedy zvolen novým předsedou pan Lubomír Blažek, měla organizace sedm „věrných“, kteří po vzniku nástupnické organizace AVZO přešli pod její křídla. Ty léta mezi 1990 až 2000 jsme mnoho času a energie věnovali pouze uchráněni organizace od jejího zániku a nejnutnějším opravám naší klubovny, na kterou si mnozí brousili své zuby. V roce 2001 jsem požádal o pomoc tehdejšího předsedu organizace RADAMOK (Rada dětí a mládeže moravskoslezského kraje), pana Štefana Greše (Pištu) o pomoc v rozběhu činnosti naší organizace. Potřebovali jsme zkušené vedoucí a instruktory, kteří by oslovili a zaujali místní děti. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem a na jaře v roce 2002 jsme si „plácli“ s partou lidí, kteří nám byli ochotni pomoci. Po opravě klubovny, která trvala téměř půl roku, začala na podzim v roce 2002 znovu pravidelná činnost naší organizace v práci s dětmi. Vzniká malá Sihasapa. Z těch, kteří byli u zrodu naší spolupráce a dodnes s dětmi pracují, jsou Michael Jedelský a Martin Hobza.

Slovo předsedy nakonec…

Naše Základní organizace se sice co do počtu členů řadí mezi ty menší, ale přesto se můžeme pochlubit svou celoroční činnosti s dětmi a mládeži, nebo pořádáním akcí pro širokou veřejnost.

© 2015 AVZO Stará Bělá p.s.